Proje ve İnşaat Yönetimi

Günümüzde her sektörde gerçekleştirilen işlerin doğru işlemesi ve beklenilen hedefleri gerçekleştirmesi için yönetim prensipleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Zaman, kalite ve maliyet yönetimi kriterlerinin ön planda olduğu bu sürecin yönetimini de konusunda uzman ve profesyonel proje yöneticisi gerçekleştirir.

Proje yönetimi; dikkat, koordinasyon, emek ve kontrol gerektiren bir operasyon süreci olduğunu unutmamak gerekir. Çünkü hedeflerin gerçekleştirilmesi tüm proje süreçlerinin birbirleri ile koordineli olarak aksamadan çalışmasını gerektirir.

Proje Yönetimi Nedir?

Proje yönetimi;
* Projenin zaman, maliyet ve kalite açılarından tetkik edilmesini,
Projenin belirlenen hedefler doğrultusunda ilerlemesi aşamalarında gereken iş ve işlemlerin yerine getirilmesini,
* Projenin verimli bir şekilde ilerlemesi için gereken plan, program ve diğer işlemlerin yapılması işlerini kapsar.
Profesyonel bir süreç olan proje yönetimi projenin tasarımı aşamasında başlar ve proje bitimine kadar devam eder.

Profesyonel proje yönetiminde proje bitiminde de işverene verilen destek sürer. Yapıların daha uzunlu ömürlü ve daha verimli olmasını sağlayan inşaat proje yönetimi sayesinde maliyet ve zaman yönünden kazanç elde edilebilir.

Proje Yönetiminin Bileşenleri Nelerdir?

Proje yönetimi tek başlık altında incelenemeyecek kadar geniş alt aşamaları içerir. Proje yönetimi farklı disiplinlerdeki çalışanların bir araya gelerek yaptıkları bir çalışma olduğundan dolayı gerekli eşgüdümün sağlanması gerekir. Kalite ve verimlilik esaslarının ön plana alındığı projelerde projenin istenen gerekleri yerine getirebilmesi için proje yönetiminin dikkatle yerine getirilmesi gerekir.

Proje yönetiminin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için nitelikli bir proje yöneticisine ihtiyaç vardır. Farklı disiplinleri bir arada tutabilme ve gerektiğinde aradaki bilgi akışını doğru yönetebilme becerisine sahip proje yöneticileri projenin başarısında önemli bir rol üstlenirler.

Projenin detayları da proje yöneticisinin kontrolü altındadır. Proje yönetimi aynı zamanda maliyet yönetimi olup, maliyetin dışında da bileşenler mevcuttur. Yapılan işlerin raporlanması, fizibilite raporları, projenin takvime uygun ilerlemesi proje yönetiminin bileşenlerini oluşturur.

İnşaat Proje Yönetimi

İnşaat proje yönetimi sadece şantiyedeki işlerin yönetilmesi olarak düşünülmemelidir. Yeni nesil yapı inşa faaliyetleri nedeni ile şantiye dışında da birçok etmen ürünü etkilediğinden dolayı proje yönetiminin çok yönlü ve uzmanlık gerektiren bir iş olduğu bilinmelidir. Bir inşaatın maliyet yönetimi, inşaatın verilen takvime göre işlemesi, fizibilite çalışmalarının yapılması, statik analizlerinin yapılmış olması gibi başlıklar inşaat proje yönetimi açısından dikkat edilen hususlardandır.

Proje Yöneticisinin Sorumlulukları Nelerdir?

Proje yöneticisinin sorumlu olduğu alanlar bunlar ile sınırlı değildir. Farklı birimlerden sorumlu danışmanların atanması, taslaktan uygulamaya her türlü yazılı dokümantasyonun hazırlanması, iş bitimi raporlamasının yapılması, inşaat için gerekli izinlerin alınmış olması, ihale süreçlerinin takibi, iş ve işçi sağlığı ile ilgili tedbirlerin alınmış olması proje yöneticisinin sorumluluğu altındadır.

İyi bir proje yöneticisi gerekli sorumlulukları yerine getirmesinin yanı sıra operasyon ve yönetim aşamasında da gerekli becerileri sergileyebilmelidir. Farklı çalışanların bir ekip ruhu ile hareket etmesi, gerekli bilgi akışının hızlı ve seri bir şekilde gerçekleştirilmesi iyi bir proje yöneticisinden beklentiler arasındadır.

İyi bir proje yöneticisi karşılaştığı sorunları hızlı bir şekilde çözebilen ve analitik düşünme becerileri gelişmiş sahadan biri olmalıdır. Teknik bilgisi yeterli, gerektiğinde cesur kararlar almaktan çekinmeyen proje yöneticileri inşaat proje yönetimi açısından gereklidir.